ÚVĚR PRO
PODNIKATELE
ÚVĚR RUČENÝ
NEMOVITOSTÍ
OD 8,9
%   p. a.
ÚVĚR PRO PODNIKATELE
ÚVĚR PRO KORPORACE

SPOČÍTEJTE SI SPLÁTKY

Poskytujeme i krátkodobé úvěry na 4 a 6 měsíců s odloženou splátkou jistiny.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

načítám výsledek...
ZAŽÁDAT ONLINE
5 792 Kč
8,9 % p. a.
Měsíční splátka
Úrok
ZAŽÁDAT ONLINE

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím s tím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, poštovní adresa,
telefonní číslo, údaje o mé platební morálce správci osobních údajů společnosti FINE REALITY, a.s.,
se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 26836211, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: B 2802 popř. jiné společnosti zabývající
se realitní činností, za účelem individualizované nabídky realitních služeb, zejména v souvislosti
s uzavřením kupní, nájemné, či jiné smlouvy týkající se nemovitosti v mém vlastnictví, nebo jiné
nemovitosti, o kterou mám zájem. Tento souhlas uděluji na dobu na dobu trvání smlouvy o úvěru,
případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí
doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu
jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné
a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty
a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas s nabídkou jiných služeb

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa,
údaje o poskytovaných službách a jejich ceně, platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace
o preferovaných produktech a službách, vše pro účel zjištění mých relevantních potřeb a informování
o vhodných obchodních nabídkách, benefitních programech a zákaznických akcích správce a dotčených
obchodních partnerů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky za použití profilování
a automatizovaného rozhodování. Moje osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, které se
na základě smlouvy podílejí na zpracovávání osobních údajů pro správce, a to výhradně za výše uvedeným
účelem. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, poskytovatele datových a telekomunikačních služeb,
poskytovatele externích úložišť, poštovních a distribučních služeb. Správce nepředává osobní údaje
do jiné země nebo mezinárodní organizaci. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení,
případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí
doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu
jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné
a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty
a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas pro marketingové účely

Souhlasím s tím, aby správce pořídil a následně uchovával pro účel zpracování žádosti o spotřebitelský
úvěr a úkony před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb.
o spotřebitelském úvěru a následného uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru a plnění
povinností správce, vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, kopii občanského
průkazu, příp. kopii cestovního dokladu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne, kdy byla žádost
spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta, dojde-li k uzavření smlouvy, činí doba uložení
údajů 4 roky od ukončení smluvního vztahu s klientem, případně do odvolání tohoto souhlasu
nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání bude kopie
zlikvidována. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího
ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a),
že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho
zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi
správce poskytuje.

Souhlas se zpracováním OP
Podrobné výsledky kalkulačky
Produkt Úvěr ručený nemovitostí PRO PODNIKATELE při výši úvěru 500 000 Kč a splatnosti 240 měsíců (20 let): úroková sazba 8,9 % p. a., měsíční splátka 5 792 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 25 000 Kč, celková částka k úhradě by činila 1 415 080 Kč vč. úroků a poplatku za uzavření smlouvy.

VÝHODY ÚVĚRU VITACREDIT

Zkušení pracovníci

Klientům se individuálně věnují naši zkušení pracovníci, kteří jsou řádně proškoleni v dané problematice.

Splatnost až 20 let

Úvěry poskytujeme od 4 měsíců do 20 let, posuzování je individuální.

Účel úvěru

Tento úvěr lze sjednat jako účelový i neúčelový dle vašich potřeb.

Hotovost v den podpisu

V rámci čerpání úvěru možnost vyplacení hotovosti klientovi již v den podpisu.

Žádné skryté poplatky

Před uzavřením smlouvy neplatíte žádné poplatky. Jediným poplatkem spojeným s vaší smlouvou je poplatek za uzavření smlouvy, který naleznete v sekci Dokumenty. Měsíční splácení, stejně jako poskytnutí úvěru, probíhá vždy bezhotovostně.

Vyčíslení dluhů

Pomoc žadateli při vyčíslování jeho stávajících dluhů.

Vyplácení exekucí

Možnost vyplacení několika exekucí na různých místech v ČR v průběhu jednoho dne.

Výše úvěru individuální

Výše úvěru závisí na typu úvěru a požadavcích klienta.

Profesionální péče o klienty

Proklientský přístup v průběhu celého splácení úvěru ve spolupráci se stálým pečovatelem.