ÚVĚR
NA COKOLIV
SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
RUČENÝ NEMOVITOSTÍ
OD 10,9
%   p. a.

SPOČÍTEJTE SI SPLÁTKY

načítám výsledek...
ZAŽÁDAT ONLINE
6 625 Kč
10,9 % p. a. 17,8 %
Měsíční splátka
Úrok RPSN
ZAŽÁDAT ONLINE

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím s tím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, poštovní adresa,
telefonní číslo, údaje o mé platební morálce správci osobních údajů společnosti FINE REALITY, a.s.,
se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 26836211, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: B 2802 popř. jiné společnosti zabývající
se realitní činností, za účelem individualizované nabídky realitních služeb, zejména v souvislosti
s uzavřením kupní, nájemné, či jiné smlouvy týkající se nemovitosti v mém vlastnictví, nebo jiné
nemovitosti, o kterou mám zájem. Tento souhlas uděluji na dobu na dobu trvání smlouvy o úvěru,
případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí
doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu
jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné
a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty
a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas s nabídkou jiných služeb

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa,
údaje o poskytovaných službách a jejich ceně, platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace
o preferovaných produktech a službách, vše pro účel zjištění mých relevantních potřeb a informování
o vhodných obchodních nabídkách, benefitních programech a zákaznických akcích správce a dotčených
obchodních partnerů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky za použití profilování
a automatizovaného rozhodování. Moje osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, které se
na základě smlouvy podílejí na zpracovávání osobních údajů pro správce, a to výhradně za výše uvedeným
účelem. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, poskytovatele datových a telekomunikačních služeb,
poskytovatele externích úložišť, poštovních a distribučních služeb. Správce nepředává osobní údaje
do jiné země nebo mezinárodní organizaci. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení,
případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí
doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu
jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné
a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty
a služby, které mi správce poskytuje.

Souhlas pro marketingové účely

Souhlasím s tím, aby správce pořídil a následně uchovával pro účel zpracování žádosti o spotřebitelský
úvěr a úkony před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb.
o spotřebitelském úvěru a následného uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru a plnění
povinností správce, vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, kopii občanského
průkazu, příp. kopii cestovního dokladu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne, kdy byla žádost
spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta, dojde-li k uzavření smlouvy, činí doba uložení
údajů 4 roky od ukončení smluvního vztahu s klientem, případně do odvolání tohoto souhlasu
nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání bude kopie
zlikvidována. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího
ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a),
že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho
zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi
správce poskytuje.

Souhlas se zpracováním OP
Podrobné výsledky kalkulačky
Produkt Úvěr ručený nemovitostí NA COKOLIV při výši úvěru 500 000 Kč a splatnosti 240 měsíců (20 let): úroková sazba 10,9 % p. a., měsíční splátka 6 625 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 35 000 Kč, RPSN 17,8 %, za předpokladu, že úvěr je zcela vyplacen dva dny po podpisu smlouvy o úvěru, celková částka k úhradě by činila 1 625 000 Kč vč. úroků a poplatku za uzavření smlouvy.

VÝHODY ÚVĚRU VITACREDIT

Certifikovaní pracovníci

Klientům se individuálně věnují naši pracovníci s osvědčením o úspěšném absolvování odborné zkoušky pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Splatnost až 20 let

Úvěry poskytujeme na dobu od 1 roku do 15 let. U úvěru nad 499 000 Kč do 20 let.

Účel úvěru

Tento úvěr lze sjednat jako účelový i neúčelový dle vašich potřeb.

Hotovost v den podpisu

V rámci čerpání úvěru možnost vyplacení hotovosti klientovi již v den podpisu.

Žádné skryté poplatky

Před uzavřením smlouvy neplatíte žádné poplatky. Jediným poplatkem spojeným s vaší smlouvou je poplatek za uzavření smlouvy, který naleznete v sekci Dokumenty. Měsíční splácení, stejně jako poskytnutí úvěru, probíhá vždy bezhotovostně.

Vyčíslení dluhů

Pomoc žadateli při vyčíslování jeho stávajících dluhů.

Vyplácení exekucí

Možnost vyplacení několika exekucí na různých místech v ČR v průběhu jednoho dne.

Výše úvěru individuální

Výše úvěru závisí na typu úvěru, požadavcích klienta a jeho úvěruschopnosti.

Profesionální péče o klienty

Proklientský přístup v průběhu celého splácení úvěru ve spolupráci se stálým pečovatelem.